Seleccionar página

Inicio    Programas    Charlas     Proxectos   Recursos   Documentos   Novas    Muro   EducaCine   Blog   Quen Somos   Contacto

Alumnado con problemas de conduta-Xunta de Galicia

Entendemos por problemas de conduta os comportamentos que afectan negativamente a un mesmo e o contorno no que un vive (familia, escola, traballo, veciños) por romper as normas de convivencia e deteriorar o desenvolvemento persoal e social. Para consideralos como tales, hai que avaliar a intensidade, duración, frecuencia e idade á que se presentan e o medio sociocultural.

Tu aula PT

Bienvenid@ á nosa aula de apoio á integración. Aquí atoparedes traballos realizados no aula baseados nunha metodoloxía por PROXECTOS, Unidades Didácticas, materiais útiles e todo o que vaiamos necesitando. ¡Espero que vos guste!

Material de Isaac para Educacion Especial

Xogo de agrega para evitar problemas de conduta.

Guía de Intervención en la Escuela

As diversas actuacións que se desenvolven nos centros educativos van encamiñadas non só á aprendizaxe e adquisición de coñecementos senón moi especialmente ao pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades dos alumnos.

Trastornos de conduta: TDAH, TND e Trastorno disocial

É moi habitual atoparnos no aula con alumnos cuxo comportamento xeral e as condutas concretas que realizan atribuímolas genéricamente a unha ? falta de atención? ou ? problemas de atención?.

Trastornos do comportamento na infancia e a adolescencia: que está sucedendo?

A niñez recoñécese en psiquiatría como un período de vulnerabilidade e plasticidad no desarrollo progresivo cara á personalidade adulta. Por iso e polo seu especificidad, na maioría de textos de psiquiatría xeral, os trastornos que afectan a niñez e a adolescencia preséntanse por separado dos trastornos propios da idade adulta. Con todo, en moitos dos trastornos psiquiátricos de adultos poden identificarse retrospectivamente alteracións que se iniciaron en a infancia de modo que a súa abordaje require sempre integrar aspectos neurobiológicos, psicolóxicos, familiares e sociais.

O Trastorno Negativista Desafiante

Os problemas de conduta dos nenos, pícaras, adolescentes e mozas causan unha gran preocupación nas familias, nos centros educativos e na sociedade en xeneral.

Plataforma de Teleformación

Aula Virtual de Formación do Profesorado

Investigación sobre Trastornos do Comportamento en nenos e adolescentes

As brevísimas reflexións que quero aportar desde estas liñas, en nome da institución á que me honro en representar ?nas súas dúas facetas, Fundación e cabecera do Grupo? e no meu propio, refírense á preocupación que para nós supón o obxecto desta magna reunión: os Trastornos de comportamento social en nenos e adolescentes.

O noso Centro:

Colexio Plurilingüe "La Inmaculada"


Enderezo: Amado Garra nº 2

36860 Ponteareas (Pontevedra)

Contacto

Departamento Orientación


Teléfono: 986 640 065

eMail: info@acasinadosvalores.es

Share This