Seleccionar página

Inicio    Programas    Charlas     Proxectos   Recursos   Documentos   Novas    Muro   EducaCine   Blog   Quen Somos   Contacto

Sistemas de comunicación aumentativa e alternativa

Aplicacións e recursos TICs de interese para facilitar a inclusión dixital das persoas que empregan sistemas de comunicación aumentativa e alternativa, fundamentalmente baseados no uso de pictogramas.

Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación (SAAC)

Os Sistemas Aumentativos e Alternativos de Comunicación (SAAC) son formas de expresión distintas á linguaxe falada, que teñen como obxectivo aumentar (aumentativos) e/ou compensar (alternativos) as dificultades de comunicación e linguaxe de moitas persoas con discapacidad.

Aumentativa 2.0

É un espazo interactivo, dinámico e en constante crecemento e evolución, que constitúe unha valiosa fonte de recursos materiais e didácticos para a implementación de programas para a Comunicación Aumentativa.

Guía Comunicación Aumentativa e Alternativa

A linguaxe oral é unha das formas básicas para comunicarnos coa contorna e modificalo en función das nosas necesidades e desexos.

As TICs en Logopedia: Audición e Linguaxe

Os sistemas aumentativos de comunicación teñen por obxecto aumentar a capacidade de comunicación das persoas que presentan impedimentos para conseguir unha comunicación verbal funcional.

ASPACEnet

A comunicación entre as persoas é unha das principais actividades do ser humano, xa que lle permite o seu desenvolvemento social e intelectual e trátase dunha actividade de vital importancia para o desenvolvemento esencial de cada persoa.

Fundación Belen

Queremos ofrecer un pouco de luz para toda familia que teña algún problema cun dos seus fillos. Ofrecemos información, comprensión, formación e si cabo, esperanza.

Educ@conTIC

Queremos ofrecer un pouco de luz para toda familia que teña algún problema cun dos seus fillos. Ofrecemos información, comprensión, formación e si cabo, esperanza.

Atendendo necesidades

O bosque sería moi triste si só cantasen os paxaros que mellor o fan

Informática para Educación Especial

Materiais e recursos de comunicación alternativa

CREENA

Unidade de Recursos Materiais e Novas Tecnoloxías

O noso Centro:

Colexio Plurilingüe "La Inmaculada"


Enderezo: Amado Garra nº 2

36860 Ponteareas (Pontevedra)

Contacto

Departamento Orientación


Teléfono: 986 640 065

eMail: info@acasinadosvalores.es

Share This