Seleccionar página

CHARLAS IMPARTIDAS DURANTE EL CURSO 2017/18

Charla Inteligencia Emocional 4º E.I.

Charla Inteligencia Emocional 4º E.I.

  Las emociones, esas grandes condicionantes de nuestra conducta, pueden influenciar nuestra vida en multitud de sentidos. Su manifestación, puede convertirnos en personas integradas socialmente o excluídas, todo depende de la manera en que las manejemos.   Actividad...

leer más

Presentación

A orientación educativa é un proceso de axuda que está inserto dentro da actividade educativa, o seu obxectivo é contribuir ó desenvolvemento integral do alumno/a, co fin de capacita-lo para unha aprendizaxe autónoma e unha participación activa, critica e transformadora da sociedade. Non pode considerarse de ningunha maneira, a orientación, como unha actuación periférica levada a cabo de forma solitaria pola orientadora, xa que tanto na súa planificación como no seu desenvolvemento, vense comprometidos a totalidade do profesorado e os órganos de centro. Entendemos que a orientación consistirá nun proceso de análise e tratamento de situacións educativas, baseándose na axuda e asesoramento a toda a comunidade educativa. Este proceso para ser eficaz ten que ser sistemático e planificado a estar dirixido a tódolos sectores da comunidade educativa, xa que todos eles forman un sistema no que as relacións que se establecen entre os seus membros (pais/nais, alumnos/as, profesores/as e persoal non docente), inflúen en tódolos demais e en sí mesmos. Coordinar tódolos esforzos e asumir a responsabilidade de cada un dos membros do sistema educativo faise necesario ou máis ben imprescindible. Polo tanto, a orientación deberá propoñer solucións educativas adaptadas ás caracteristicas e necesidades do alumnado.

Este obxetivo será imposible de conseguir se non se establece un plan de actuación conxunto entre tódolos sectores implicados no proceso educativo. Os principios sobre os que se fundamenta o modelo de orientación: prevención, desenvolvemento, e intervención social, son coherentes cos de comprensividade e diversidade facendo referencia a unha tarefa xeralizada, continuada, preventiva, integrada na función docente, potenciadora de intervención social e respectuosa coas diferencias existentes entre o alumnado. A orientación educativa e profesional desenvólvese nos dous niveis que estruturan a organización escolar:

Na aula, acción titorial.

No centro, departamento de orientación.

O departamento de orientación actuará na Etapa de Educación Secundaria en tres ámbitos interrelacionados: acción titorial, apoio ó proceso de ensinanza-aprendizaxe, e orientación académico-profesional. En cada un destes ámbitos especificaranse os obxectivos que se pretenden e as actuacións a levar a cabo para conseguilos, e os procedementos para realiza-lo seguemento e a avaliación.

Que facemos?

 

Charla Acoso Escolar 4º E.P.

  Charla Acoso Escolar Alumnos de 4º Educación Primaria del Colexio Plurilingüe La Inmaculada - Ponteareas El día 5 de marzo hemos impartido la charla sobre Acoso Escolar a los alumnos de 4º de Educación Primaria, esperamos que le haya gustado y que les sea de gran...

leer más

Charla Riesgos de Internet y Redes Sociales

Charla Riesgos de Internet y Redes Sociales 5º Educación Primaria   Video Actividad Final Charla Riesgos de Internet curso 2017-18 impartida por la Orientadora del Centro, Colegio Plurilingüe "La Inmaculada" Ponteareas Trabajando actividades sobre Riesgos de Internet....

leer más

Charla Acoso Escolar Se Buscan Valientes

                  CHARLA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA Charla Acoso Escolar se Buscan Valientes impartido a los alumnos de 1º Educación Primaria por el Departamento de Orientación Colexio Plurilingüe La Inmaculada - Ponteareas ...

leer más

Publicidad

Estamos en:

Calle De Amado Garra, 2

36860 Ponteareas

Pontevedra

Contacto

986 64 00 65

info@acasinadosvalores.es

Departamento de Orientación

Colexio Plurilingüe La Inmaculada

Share This