Seleccionar página

INFORME DE SOLICITUDE DOS TITORES PARA O ACCESO DOS SEUS

ALUMNOS/AS AO PROGRAMA DE REFORZO E APOIO

DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CURSO ACADÉMICO 2022/2023

INFORME DE SOLICITUDE DOS TITORES PARA O ACCESO DOS SEUS

ALUMNOS/AS AO PROGRAMA DE REFORZO E APOIO

DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CURSO ACADÉMICO 2022/2023

  Nombre Tutor/a:

  1. Datos de Identificación do Alumno/a:

  Apellidos: Nombre:

  Data de Nacemento: Lugar:

  Enderezo Familiar: Teléfono:

  Outros Datos de Interese:

  2. Razóns que xustifican dita solicitude:

  • Que medidas das seguintes recibíu a nivel educativo?:

  RE:ACIS:ACINS:

  • Promociona ao curso seguinte?:

  SI:NON:

  • No caso de que promocione con asignaturas suspensas…

  Cales son?:

  • Grao de autonomía no traballo e constancia:

  BAIXO:MEDIO:ALTO:

  • Grao de esforzo para superar as súas dificultades:

  BAIXO:MEDIO:ALTO:

  • Motivación cara ao estudo e niveis de Autoestima:

  BAIXO:MEDIO:ALTO:

  • Adaptación ao clima da clase e aos compañeir@s:

  BAIXO:MEDIO:ALTO:

  • Expectativas dos alumn@S da ESO e dos seus país:

  FPBASICA:BACHARELATO:CICLOS GRADO MEDIO:

  • Trae algún informe do centro do que provén?:

  SI:NON:

  • No caso de que si, cales son?:

  3. Outros datos de interese:

  • Situación sociofamiliar:

  • A que especialista derivades a este nen@?:

  ORIENTADORA:PT:AL:

  • Outras observacións importantes:

  En Ponteareas a de de

  Firma Tutor/a                                                  Firma Orientadora/a

   Nombre Tutor/a:

   1. Datos de Identificación do Alumno/a:

   Apellidos: Nombre:

   Data de Nacemento: Lugar:

   Enderezo Familiar: Teléfono:

   Outros Datos de Interese:

   2. Razóns que xustifican dita solicitude:

   • Que medidas das seguintes recibíu a nivel educativo?:

   RE:ACIS:ACINS:

   • Promociona ao curso seguinte?:

   SI:NON:

   • No caso de que promocione con asignaturas suspensas…

   Cales son?:

   • Grao de autonomía no traballo e constancia:

   BAIXO:MEDIO:ALTO:

   • Grao de esforzo para superar as súas dificultades:

   BAIXO:MEDIO:ALTO:

   • Motivación cara ao estudo e niveis de Autoestima:

   BAIXO:MEDIO:ALTO:

   • Adaptación ao clima da clase e aos compañeir@s:

   BAIXO:MEDIO:ALTO:

   • Expectativas dos alumn@S da ESO e dos seus país:

   FPBASICA:BACHARELATO:CICLOS GRADO MEDIO:

   • Trae algún informe do centro do que provén?:

   SI:NON:

   • No caso de que si, cales son?:

   3. Outros datos de interese:

   • Situación sociofamiliar:

   • A que especialista derivades a este nen@?:

   ORIENTADORA:PT:AL:

   • Outras observacións importantes:

   En Ponteareas a de de

   Firma Tutor/a                                                  Firma Orientadora/a

    

   LA GENTE POSITIVA ES LA QUE SE CAE, SE LEVANTA, SE SACUDE, SE CURA LOS RASPONES, LE SONRÍE A LA VIDA Y DICE:

   ¡AHÍ VOY DE NUEVO!

    

    

   LA GENTE POSITIVA ES LA QUE SE CAE, SE LEVANTA, SE SACUDE, SE CURA LOS RASPONES, LE SONRÍE A LA VIDA Y DICE:

   ¡AHÍ VOY DE NUEVO!

    

   Share This